Mã chứng khoáng Thượng Hải:603969
Giới thiệu Công ty

Công ty cổ phần AG Silver Dragon.Mã cổ phiếu : 603969.Tên đầy đủ là : Công ty cổ phần TNHH cáp thép dự ứng lực Silver Dragon- Thiên Tân Trung Quốc,là công ty kinh doanh ba lĩnh vực chủ yếu là cốt thép dự ứng lực ,đường sắt cao tốc,cáp thép bê tông dự ứng lực cho tàu điện ngầm.

Tiền thân công ty thành lập năm 1978 tại tỉnh Hà Bắc thành phố Hà Giang Trung Quốc, năm 1988 chuyển về Thiên Tân tieesp tục phát triển,Tổng bộ nằm ở thành phố Thiên Tân,hiện tại công ty đã có trung tâm kĩ thuật cấp quốc gia,Phòng thí nghiệm cấp quốc gia,đạt bằng cấp doanh nghiệp có mô hình đổi mới cấp quốc gia.

Bảng giá chứng khoán